ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ

Φιλικής Εταιρίας 44, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-261727