ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ

Αποθήκη 1, Προβλήτα Νο.1, Λιμένος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310-378404

Φοιτητικό - Άνεργοι: 6,00 €

Παίζεται στις περιοχές: