ΒΑΚΟΥΡΑ

Ιωάννου Μιχαήλ 8, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-233665

Κάθε Δευτ.: 5,00 € | Παιδικό - Φοιτητικό - Άνω των 65 – Εκπαιδευτικοί - Ατέλεια: 5,00 €