ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Μητροπόλεως & Αριστοτέλους γωνία, Θεσσαλονίκη

Τρ. & Πέμ.: δύο άτομα 7,5 € | Φοιτητικό – Άνεργοι: 6,00 €