ΕΛΛΗΝΙΣ

Λεωφόρος στρατού (δίπλα στο Βελλίδειο), Θεσσαλονίκη